Nyord.com Runas Butik

Øen Nyord ligger nordvest for Møn

Nyord luftfoto

Nyord er ca 500 hektar stor, 400 hektar strandeng og 100 hektar højjord. Nyord By ligger på sydsiden af højjorden. Der er ca. 70 huse/gårde på Nyord og 40 mennesker bor fast på øen. En del huse bruges som weekend- og sommerboliger.

Øens hyggelige lille havn ligger i forbindelse med byen. I byen er der en smuk ottekantet kirke, en lille købmand, en cafe og spirituosaforretning, en kro (som pt. er uden restauratør), et forsamlingshus, bed&breakfast og et arbejdende glasværksted med galleri. Uden for byen ligger et naturcenter med shelters og bålpladser, og på engen er der et fugletårn.

Øen har et stærk foreningsliv med ca. 10 aktive foreninger. Derudover har beboerne for nylig etableret et anpartselskab, der som en start er blever partner i en del af det kvæghold, der afgræsser strandengene.

Nyords historie er lang og spændende. En meget aktiv lokalhistorisk forening arbejder vedholdende på at viderebringe viden om Nyord fortid. For nogle år siden udgravede nationalmuseet en stenalderboplads sydvest for byen, den gamle postbåd er restaureret og bruges til demonstrationssejladser og sejlprojekter og senest er det gamle lodstårn "Møllestangen" blevet sat istand - Danmark mindste Museum åbnes sidst på sommeren 2013 i den knap 4 kvadratmeter store bygning.

På øens officielle hjemmeside "Nyordportalen" er der masser af information om Nyord og foreningerne på øen.

Nyords beboere var meget aktive i forbindelse med et pilotprojekt om en eventuel nationalpark på Møn og Nyord. En arbejdsgruppe på øen, den såkaldte "Nyord-gruppe" udarbejdede en rapport om Nyord stilling i en eventuel nationalpark og formulerede den såkaldte "menighedsrådsmodel" - Inspireret af menighedrådene, som forvalter kirker og kirkegårde, var ideen at naturforvaltningen i nationalparken også skulle være decentral og lokalt forankret.

Nationalparken på Møn blev ikke til noget i første omgang. Det sørgede landbruget for! - men hvem ved måske dukker ideen om en nationalpark på Møn og Nyord - og menighedsrådsmodellen op igen? 

Nyord.com

v/ Runa Stolt Hellesøe og Michael Stolt / Hans Henriks Stræde 6, Nyord / DK-4780 Stege
Kontakt: 4078 5667 eller 2422 4748 / michael@nyord.com eller mail@runas.dk
©  materialet på siden er underlagt copyright