Nyord.com Runas Butik

Nyhedsbrev nr. 3 2023 - juni

 

Kære alle

Vi er kommet rigtig godt i gang med sæsonen. Kristine Hellesøes udstilling og 10 års jubilæumsudstillingen med Hans Ole Holschers og Siegfred Stolts malerier har været godt besøgt. Jeg vil for en stund vende tilbage til et af Siegfreds malerier. Maleriet er fra 1945 og øjensynligt malet først på sommeren, det ser vi på den friskgrønne farve og blomsterne i vejkanten. Altså et maleri der er malet lige omkring befrielsen.

 

 

På udstillingen gav vi maleriet titlen ”Reservelodsernes hus i Klintestræde”. Huset er der ikke mere. Det og nogle andre ældre huse i området er blevet revet ned. Der er såmænd heller ingen lodser mere og da slet ikke reservelodser. Lodseriet sygnede langsom hen i takt med at tog og lastbiler overtog godstransporten. Så vidt jeg er orienteret, stoppede de sidste lodser i 1960´erne. Der er heller ikke noget, der hedder ”Klintestræde” mere. I forbindelse med en kommunesammenlægning skulle veje, gader og stræder have navne og navneskilte. Ved den lejlighed blev det besluttet at omdøbe ”Klintestræde” til ”Strandstræde”, angiveligt fordi man mente at navnet ”Klintestræde” kunne skabe forvirring og få folk til at tro, at strædet lå ved klinten et sted på Østmøn. I bagklogskabens klare lys tænker man, at navnet ”Nyord Klintestræde” havde været en god idé.

 

 

Men det er ikke alt, der er væk. Prøv at lægge mærke til træet ude til venstre på Siegfreds maleri og kig så på fotoet fra 2023. Der står træet sørme også. Det er et pæretræ. På maleriet ser man et velvoksent og ret højt træ. Det er naturligvis svært at bedømme, hvor gammelt pæretræet var i 1945. Et bud kunne være 75 år, lægger vi så de 78 år til, der er gået siden 1945, så er pæretræet i dag over 150 år gammelt. Træet blomstrer smukt hvert forår og bærer en imponerende mængde søde men også ret små gule pærer sidst på sommeren. Så lander store sværme af stære og har ædegilde.  

 

                                                                                                                                                                   ”Stære i pæretræet”, akvarel 31x23 cm, 2016

I fredningen for Nyord fra ca. 1970 står der, at der ikke må plantes træer på øen. Man ønskede at bevare ”øens træløse” karakter, som i øvrigt giver et fint udsyn. Et område ved kirkegården og landsbyen er dog undtaget fra denne bestemmelse. I området ved kirkegården og Troldebankerne som strækker sig på en skrænt fra kirkegårdstykkerne mod vest, var der efterhånden opstået en helt lille skov. Enkelte træer er plantet, men de meste er kommet af sig selv.

Af flere grunde er det blevet besluttet at fælde mange af disse træer. Den ene grund var angiveligt at skabe bedre vilkår for en sjælden naturtype ”rigkæret”. Et rigkær er et sted, hvor ferskvand fra højere liggende arealer trænger/ siver ud på lavere liggende engarealer. En anden grund var at begrænse kragers mulighed for at bygger reder og sidde på udkig efter f.eks. engfuglenes unger i de efterhånden ret høje træer.

3 træer derude ved kirkegårdsstykkerne er særligt høje - 3 popler. De er imponerende og rager op over alle de andre træer. Står man på havnen i Rødvig på Stevns og kigger mon Nyord i syd en klar dag, så kan man skimte de 3 popler. Ellen Houman som er født på Nyord og som nu er noget oppe i årene kan huske poplerne, fra hun var en lille pige. Allerede dengang var det nogle meget store træer.

Da vi fik kendskab til at poplerne skulle fældes og laves til flis, var vi flere, der blev noget chokerede. Vi tog derfor kontakt til Naturstyrelsen og spurgte, om vi dog ikke kunne tages lidt med på råd i forhold til fældningen. Det indvilgede Naturstyrelsen i, og de lyttede til vores argumenter. Blandt andet at poplerne er helt specielt store, at de er sunde, og at de er et slags vartegn for øen – vel nærmest 3 konger.

Mange træer er blevet fældet, men det lykkedes faktisk at redde de 3 store popler, - tak for det.

Vi håber, de vil stå der mange år endnu ligesom pæretræet ved Klintestræde.

 

Med venlig hilsen

Runa og Michael   

 

Nyord.com

v/ Runa Stolt Hellesøe og Michael Stolt / Hans Henriks Stræde 6, Nyord / DK-4780 Stege
Kontakt: 4078 5667 eller 2422 4748 / michael@nyord.com eller mail@runas.dk
©  materialet på siden er underlagt copyright