Nyord.com Runas Butik

Nyhedsbrev nr. 1 - 2017

Min farfars far Peter Stolt levede hele sit liv på Nyord. Han var sømand og blev skipper på galeasen "Rasmus Stolt". Skibet var opkaldt efter broderen, som døde af cancer i en ung alder. Småskibene stod jo tidligere for meget af godstransporten og Peter Stolt sejlede fra havn til havn, med tømmer, korn eller roer, så med koks, fra Stege til Stubbekøbing og videre til Svendborg, måske en tur over Fakse og Køge Bugt til København, og så et smut til Bornholm. Rasmus Stolt sejlede derhen, hvor der var noget at laste og losse. Min farfars bror Valdemar arvede skibet, men han fik hård konkurrence fra motorskibe og senere lastbiler, men det er en anden og længere historie.

Peter Stolt har skrevet nogle ret fine erindringer fra sin barndom på Nyord, blandt andet fortæller han ganske rørende om den faste forårstur med hans bedstefar i jollen over til Kindvig, som ligger lige ovre på Sjælland vest for Nyord. Bedstefar og han skulle hente gæslinger hos en bondemand. Det var et dagsprojekt, der nogle gange trak ud fordi bedstefar og bondemanden havde meget at tale om, - der var jo gået et år siden sidste besøg, og der var vist også nogle fristende dråber, som  skulle smages på. Hen på eftermiddagen gik det hjemad i jollen med gæslingerne, som næste dag blev lukket ud på engen i en lille indhegning og senere sluppet helt fri, så de kunne gå på engen og æde sig fede til jul. Det var Peters opgave at tilse og fodre gæssene, og han skriver som et kuriosum, at der nogle år var en vildgæsling der havde sluttet sig til flokken af tamgæs.

Jeg har tit tænkt på, at denne historie fortæller os at der ikke var ræve på Nyord dengang. Havde der været ræve, havde de naturligvis ædt de halvtamme gæslinger. Mange år senere kom rævene til Nyord,  og de trivedes fint, for der var masser at æde, harekillinger, ællinger og mågeunger. En rævefamilie ude på Ebrensholm fx boede jo lige midt i et velforsynet spisekammer. Rævens tilstedeværelse og andre faktorer, har betydet at antallet af ynglefugle på Nyord er dalet sikkert år for år i en trist nedadgående kurve. Harerne har også haft det svært, i begyndelsen af 1960´erne fangede man harer i net på øen, - nogle år op imod et par hundrede, de blev solgt til andre øer og til Frankrig. For få år siden nåede harebestanden sit lavpunkt og jægerne skød bare 5 harer på den ene årlige harejagt.

For et par år siden intensiverede jagtforeningen rævejagten. Jægerne har været meget vedholdende og øen er nu tæt på det man kan kalde rævefri igen. Og - den nedadgående kurve er knækket, bestanden af viber er mangedoblet og harerne er hér og dér og allevegne. Når man går en tur i martssolen springer harerne lystigt henover markerne, nogle gange på en lang række, - tænker det er en hun der løber forrest. Sådan er det - det er jo forår!

I Galleri Nyord fejrer vi foråret med en udstilling af Kristine Hellesøe Appels billeder.
Kristine er uddannet kunsthistoriker fra Københavns Universitet. Hun har arbejdet på flere kunstmuseer og har bl.a. undervist i billedkunst på Engelsholm Højskole og Grønland sideløbende med at hun selv har malet. I de senere år har Kristine fokuseret på grafikken og fundet sit helt eget udtryk i enkle smukke linoleumstryk. Det gennemgående motiv i såvel tryk og akrylmalerierne på udstillingen er blomster og planter i urtepotter og vaser. Ved ferniseringen spiller Kristines far Helge Appel guitar, og der bydes som sædvanlig på lidt at drikke og nippe til.

Med venlig hilsen
Michael Stolt

 

Nyord.com

v/ Runa Stolt Hellesøe og Michael Stolt / Hans Henriks Stræde 6, Nyord / DK-4780 Stege
Kontakt: 4078 5667 eller 2422 4748 / michael@nyord.com eller mail@runas.dk
©  materialet på siden er underlagt copyright