Nyord.com Runas Butik

Nyhedsbrev nr. 3 - 2019

 

Kære alle

Nyord – hvor kommer navnet fra? Det vides ikke med sikkerhed.
Det skal dog ikke afholde mig fra at komme med et par bud.

Den romerske  historiker Tacitus beskriver i værket ”Germania” (98 e.Kr.),  at han på en rejse langt nordpå på en ø helt ude på kanten til oceanet oplevede, hvordan germanske stammer dyrkede og tilbad frugtbarhedsguden Njord. Billederne toner frem, - masser af mad, nødder og frugt, fugle og måske en kronhjort eller en ren, der steges på bål. Røg, mjød, trommer og dans. Sælsomme ritualer og ofringer. Værdifulde ting, guldsmykker og dyr blev ofret. Måske ligefrem et menneske.

Måske var det på den lille ø på kanten til Østersøen, man dyrkede guden Njord. Det er bare et j - der skal skiftes ud med et y. Så bliver Njord til Nyord.

At Nyord var frugtbar og vrimlede med fede fugleunger, fisk, sæler, hjorte og andet godt er der ingen tvivl om, - men det vides ikke, om der ligger et moselig i tørven ude i ”Vanjen” nordøst for Kirkegården. Det siges, at man kan stikke en åre ned i den bløde bund uden at ramme fast grund i Vanjen, hvor majgøgeurten i øvrigt blomstrer ved denne tid.

Historikerne har nu en anden forklaring på navnet. I historiebogen ”NYORD – alletiders ø”, som lokalhistorisk forening udgav sidste år, skriver Per Werge og Susanne Outzen i afsnit 3 på side 25 følgende: …. Næste kilde er øens omtale i Valdemar Atterdags Jordebog fra 1231. Her staves øens navn anderledes end i dag, nemlig Ny-warth, der skal betyde ”ny vagt” og dermed kan oplyse, at der på øen var placeret vagtmandskab tilknyttet en meldetjeneste, som ved fare (f.eks. fjendtlige skibe i sigte) skulle tænde bål som signal til næste vagt på næste synlige bakke. Øen tjente altså som bavnehøj, båltændings-bakke langs sejlløb, der førte til kongens borge og besiddelser. Her fungerede Nyord ligesom Borrens Bjerg på Møn som bavnehøj langs sejlruten østfra til kongens slot i Vordingborg.

Og hvor har man så tændt bålet, som skulle ses af næste vagt på Borres Bjerg? – Naturligvis på et højt sted på øen. Det kunne f.eks. være lige der, hvor lodserne senere byggede deres udkigspost, - det lille røde hus som i dag hedder ”Lodsudkiggen Møllestangen”

Fra Møllestangen er der frit udsyn ud over Fakse Bugt. På en klar dag kan man skimte Stevns Klint og lidt længere østpå, er der et fint kig ud over Østersøen. Mod syd er der udsigt over Stege Bugt og mod Ulvsund og Borrens Bjerg, som kan ses lidt bag Mønsbroen. Der er en fremragende udsigt over farvandene fra bakkerne på Nyord. På Valdemar Atterdags tid havde udsigten en strategisk betydning, og senere havde den en erhvervsmæssig betydning for lodserne. Fra Møllestangen kunne de se skibene, som skulle lodses igennem farvandet. I lodseriets guldalder drejede det sig om mere end 3.000 skibe om året.
I dag har udsigten vel mest en æstetisk værdi.

Som dreng tog min farfar og farmor mig engang med op til lodshuset. Jeg kunne ikke forstå, at det skulle være noget særligt. Et lille gammelt hus på en flad bakke og der skulle gå mange år, før jeg forstod, hvor enestående det lille hus er. - Det står dér på den nøgne bakke og kan ses fra næsten alle verdenshjørner, i al slags vejr, i foranderligt lys, med forgrunde og baggrunde i forskellige farver. Huset er del af en spændende historie om lodseriet og ligger tæt på eller måske lige der, hvor signalbålet om ”fjendtlige skibe på vej” blev tændt for 800 år siden.

I 2013 indviede Dronning Margrethe lodsudkiggen ”Møllestangen” som Danmarks mindste museum.

Det var fuldt fortjent!

 

Med venlig hilsen

Michael Stolt

 

 

Grafikeren Jens Bohr udstiller i Galleri Nyord

Der er fernisering på udstillingen pinselørdag den 8. juni fra kl. 14 til 16. Der bydes på levende musik, lidt at drikke og kransekage – alle er hjertelig velkomne!

”Hjejle på Vresen”, træsnit af Jens Bohr

Udstillingen består af større og mindre træsnit fra sejladser med fynbomaleren Johannes Larsens gamle sejlskib ”Rylen”. Sejladserne foregik i 2017 og 18 og gik til ubeboede øer og holme. Billeder fra sejladsen blev udstillet på Johannes Larsen museet i vinteren 2018, og ved samme lejlighed blev bogen ”Holm & Kalv” udgivet. Jens Bohr udstiller også større litografier over emnet spejlinger. Litografierne er trykt på Statens Værksteder Gammel Dok efter et ophold på Det Danske Institut i Rom sidste forår.
Jens Bohr er uddannet på Det Jyske Kunstakademi fra 1983 til 87. Han er medlem af kunstnergruppen CORNER og har deltaget i et stort antal udstillinger i ind- og udland.   

Jens Bohr har i øvrigt lavet et træsnit af den gamle postbåd ”Røret” specielt til Galleri Nyord. Træsnittet måler 24 x 33 cm og er trykt i 14 eksemplarer. Til ferniseringen sælges dette træsnit uindrammet for 1.000 kr. pr. stk.